2441402904 Υψηλάντου 50 - Καρδίτσα woodartbykwst@gmail.com